human-1138002_1920.jpg
 

Waar gaat het onderzoek over?

Sociale interacties zijn een essentieel onderdeel van ons dagelijks leven, en er is geen periode waarin zulke grote veranderingen plaatsvinden in sociale relaties als tijdens de middelbare school. Leerlingen die naar de brugklas gaan, worden geconfronteerd met een nieuwe groep waarin zij een eigen plek moeten vinden, en ondertussen wordt de mening van anderen van steeds groter belang. In deze sociale omgeving ontwikkelen jongeren specifieke sociaal-cognitieve functies die hen bij deze opdracht zullen helpen, zoals vertrouwen, empathie, en het begrijpen van het perspectief van anderen, en het begrijpen van zichzelf, en hun eigen ‘mindset’. Deze interacties tussen sociaal gedrag, de hersenen en de veranderingen in het sociale netwerk die tijdens de adolescentie plaatsvinden is van grote interesse voor zowel educatieve doeleinden als de wetenschap. Het kan ons meer inzicht geven in hoe adolescenten omgaan met sociale emoties en hoe ze samenwerken en vriendschappen sluiten, en hoe ze omgaan met succes- en faal-ervaringen op school. Met behulp van ons onderzoek ‘#SO CONNeCT’ willen wij proberen de kennis over deze processen te vergroten.

Ons project heeft als doel om de hersenontwikkeling en sociale cognitie beter te begrijpen door het combineren van methodes uit de neurowetenschappen, sociale psychologie en ontwikkelingspsychologie. Het onderzoek bestaat uit meerdere testonderzoeken over een periode van drie jaar. Door middel van meerdere testonderzoeken kunnen wij de ontwikkeling van een belangrijke periode, de adolescentie, in kaart brengen.